Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động quý III năm 2017

05/09/2017

Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động quý III năm 2017 như sau:

Nhu cầu tuyển dụng: 75 người.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 9h ngày 05/9/2017 đến 16h ngày 11/9/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TB0001-1

TB0001-2 TB0001-3

PL0001-1

PL0001-2 PL0001-3 PL0001-4

PL0001-5 PL0001-6 PL0001-7 PL0001-8Nguồn tin: phusannhidanang.org.vn