Bệnh viện Quận 12, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 (sửa đổi bổ sung)

11/06/2019

Bệnh viện Quận 12, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 (sửa đổi bổ sung) như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ chuyên khoa, đa khoa: 13 chỉ tiêu.

– Bác sĩ y học cổ truyền: 02 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng trung học: 02 chỉ tiêu.

– Y sĩ YHCT: 01 chỉ tiêu.

– Hành chính – tổng hợp, quản trị: 01 chỉ tiêu.

– Kế toán: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 03/06/2019 đến hết ngày 09/07/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, quản trị, Bệnh viện quận 12.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: quan12.hochiminhcity.gov.vn

 

>>.Xem thêm: Bệnh viện Quận 12, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019