Bệnh viện Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

10/08/2018

Bệnh viện Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 viên chức, trong đó:

– Bác sĩ hạng III: 10 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật viên hạng III: 01 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng III: 01 chỉ tiêu.

– Chuyên viên phụ trách về công tác chế độ tiền lương, thi đua – khen thưởng: 01 chỉ tiêu.

– Cán sự phụ trách công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 06/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị Bệnh viện Quận 9, 387 Đường Lê Văn Việt, KP2, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thong bao xet tuyen vc 2018-1

Thong bao xet tuyen vc 2018-2 Thong bao xet tuyen vc 2018-3

Thong bao xet tuyen vc 2018-4 Thong bao xet tuyen vc 2018-5

Nguồn tin: bvquan9.medinet.gov.vn