Bệnh viện Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

06/03/2018

Bệnh viện Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự cho khoa Dược – VTTTB và Phòng Tài chính – Kế toán như sau:

* Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Dược sĩ: 01 người.

– Thu ngân: 01 người.

* Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 31/03/2018.

– Địa điểm: Phòng Hành chính Quản trị – Tổ chức cán bộ Bệnh viện, 605 Hoàng Văn Thụ, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Thông báo tuyển dụng 162-1 Thông báo tuyển dụng 162-2

Nguồn tin: bvtb.org.vn