Bệnh viện Tim Hà Nội thông báo tuyển dụng

04/07/2018

Bệnh viện Tim Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân lực như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 người, trong đó:

– Cử nhân Điều dưỡng: 20 người.

– Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng: 01 người.

– Trung cấp kỹ thuật: 01 người.

– Nhân viên kỹ thuật: 10 người.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB - 2366 (2)

Nguồn tin: hmu.edu.vn