Bệnh viện Tim mạch An Giang xét tuyển viên chức năm 2018

13/09/2018

Thực hiên Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018.

Bệnh viện Tim mạch An Giang thông báo xét tuyển viên chức năm 2018, như sau:

1/ Tuyển dụng 15 Bác sĩ chuyên khoa nôi;

2/ Tuyển dụng đặc cách 23 chỉ tiêu: 08 Bác sĩ, 01 Dược sĩ đại học, 03 Dược sĩ trung học, 06 Cử nhân điều dưỡng, 02 điều dưỡng cao đẳng, 01 điều dưỡng trung học, 01 Cử nhân xét nghiệm, 01 Kỹ thuật viên gây mê hồi sức.

Bệnh viện Tim mạch An Giang xét tuyển viên chức năm 2018 BVTMThongbaotuyendungvienchucnam2018_Page_2 BVTMThongbaotuyendungvienchucnam2018_Page_3 BVTMThongbaotuyendungvienchucnam2018_Page_4

Nguồn tin: soyte.angiang.gov.vn