Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

01/08/2018

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau:

1. Đối tượng tuyển dụng:

– Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ: Trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân quản trị nguồn nhân lực.

– Bác sĩ (Chuyên Khoa Nội, Tim Mạch, Cấp Cứu, Giải Phẫu Bệnh, Hô Hấp).

– Cử nhân xét nghiệm.

– Điều dưỡng

– Hộ lý.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 25/07/2018 đến ngày 10/08/2018. Thời gian nộp: Buổi sáng từ 8g đến 11g. Buổi chiều từ 14g đến 16g.

– Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ: Lầu 5, 266 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10, TP.HCM.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Nguồn tin: bvtrungvuong.vn