Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

28/02/2018

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng các vị trí công việc như sau:

– Cử nhân Điều dưỡng: 05 người.

– Cử nhân Xét nghiệm: 01 người.

– Cử nhân Y tế công cộng: 01 người.

– Cử nhân kinh tế, Quản trị kinh doanh: 03 người.

– Cử nhân Quan hệ hợp tác quốc tế: 01 người.

*** Chi tiết thông báo như sau:

MAU DANG BAO 01

Nguồn tin: bthh.org.vn