Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí tuyển dụng bác sĩ

09/06/2017

Do nhu cầu nhân lực, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cần tuyển dụng 33 bác sĩ cho các vị trí làm việc, cụ thể như sau:

Untitled-1

Untitled-2

Nguồn tin: tbump.edu.vn