Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai tuyển dụng viên chức lần I năm 2019

11/06/2019

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức lần I năm 2019

* Nơi nhận hồ sơ: Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai (Phòng Tổ chức cán bộ – tầng 3 – Khu A).

* Địa chỉ: Đường Đồng Khởi – Khu Phố 9- P.Tân Phong- Biên Hòa- Đồng Nai.

* E-Mail: benhvienydctdongnai@gmail.com .

* Điện thoại: (0251)-8872.031

Chú ý : Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/06/2019 đến hết ngày 30/06/2019). Hồ sơ tuyển dụng thí sinh phải đến nộp trực tiếp về Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền, không nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc qua người khác.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: benhvienydctdongnai.vn