BHXH thành phố Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2013

27/05/2013

    BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HẢI PHÒNG

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2013

            1. Chỉ tiêu và ngành nghề tuyển dụng:

Bảo hiểm xã hội cần tuyển 45 chỉ tiêu viên chức năm 2013 theo các chức danh và vị trí công việc sau:

 

TT

Vị trí việc làm

Chức danh cần tuyển

Trình độ chuyên môn
(tốt nghiệp đại học các chuyên ngành)

Số lượng

1

Phòng HCTH

Văn thư lưu trữ

Văn thư, lưu trữ

1

2

Phòng TCCB

Tổ chức cán bộ

Kinh tế, luật, Kinh tế lao động, Quản trị nhân lực, Bảo hiểm.

1

3

Phòng KHTC

Xây dựng cơ bản

Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, kỹ sư xây dựng công trình dân dụng

1

Kế toán

Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

1

4

Phòng Thu

Quản lý nợ

Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Luật, CNTT, Kế toán

1

5

Phòng Chế độ BHXH

Quản lý đối tượng BHTN

Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội, thốngkê, QTKD

1

6

Phòng Cấp sổ, thẻ

Quản lý sổ BHXH

Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội, thống kê, QTKD

1

7

Phòng Giám định BHYT

Giám định BHYT

Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán, luật, thống kê

2

Tổng hợp thống kê

Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán, luật, thống kê

1

8

Phòng CNTT

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông.

1

9

BHXH quận Hồng Bàng

Kế toán

Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

1

Thu

Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Luật, CNTT, Kế toán

2

Cấp sổ, thẻ

CNTT, Bảo hiểm , Kinh tế, Luật, Tài chính, Quản trị kinh doanh, kế toán

1

10

BHXH quận Ngô Quyền

Giải quyết chế độ BHXH

Kinh tế, Bảo hiểm, QTKD, Thống kê, Lao động tiền lương, Luật, Kế toán.

1

Thu

Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Luật, CNTT, Kế toán

1

Cấp sổ, thẻ

Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật , công tác xã hội, thốngkê, QTKD

1

Kế toán

Tài chính, Kế toán, Ngân hàng

2

11

BHXH quận Lê Chân

Giải quyết chế độ BHXH

Kinh tế, Bảo hiểm, QTKD, Thống kê, Lao động tiền lương, Luật, Kế toán.

1

Cấp sổ, thẻ

Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật , công tác xã hội, thốngkê, QTKD

1

12

BHXH quận Kiến An

Cấp sổ, thẻ

Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật , công tác xã hội, thốngkê, QTKD

1

13

BHXH quận Đồ Sơn

Tiếp nhận và quản lý hồ sơ

Luật, Bảo hiểm, Kinh tế lao động, kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán

1

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông.

1

14

BHXH quận Dương Kinh

Cấp sổ, thẻ

Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật , công tác xã hội, thốngkê, QTKD

1

Kế toán

Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

1

Thu

Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Luật, CNTT, Kế toán

1

15

BHXH huyện An Dương

Thu

Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Luật, CNTT, Kế toán

1

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông

1

Tiếp nhận và quản lý hồ sơ

Luật, Bảo hiểm, Kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, CNTT, hành chính, công tác xã hội, lưu trữ.

1

16

BHXH huyện Thuỷ Nguyên

Thu

Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Luật, CNTT, Kế toán

1

Giải quyết chế độ BHXH

Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật , công tác xã hội, thống kê, QTKD

1

Cấp sổ, thẻ

CNTT, Bảo hiểm , Kinh tế, Luật, Tài chính, Quản trị kinh doanh, kế toán.

1

Kế toán

Tài chính, Kế toán, Ngân hàng

1

17

BHXH huyện An Lão

Giám định BHYT

Y,  Dược, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Luật, Thống kê.

1

Thu

Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Luật, CNTT, Kế toán

1

Kế toán

Tài chính, Kế toán, Ngân hàng

1

18

BHXH huyện Kiến Thụy

Giải quyết chế độ BHXH

Kinh tế, Bảo hiểm, QTKD, Thống kê, Lao động tiền lương, Luật, Kế toán.

1

Kế toán

Tài chính, Kế toán, Ngân hàng

1

19

BHXH huyện Tiên Lãng

Kế toán

Tài chính, Kế toán, Ngân hàng

1

20

BHXH huyện Vĩnh Bảo

Thu

Kinh tế, Tài chính, Kế toán,  Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Luật, CNTT

1

Giải quyết chế độ BHXH

Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật , công tác xã hội, thống kê, QTKD

1

Kế toán

Tài chính, Kế toán, Ngân hàng

1

21

BHXH huyện Cát Hải

Thu

Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Luật, CNTT, Kế toán

1

Tổng cộng:

45

Yêu cầu chung:

– Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển;

– Có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc);

– Có Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

– Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi được thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn).

2. Tuyển dụng đặc cách:

Những trường hợp sau đây nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển thì có thể được xem xét tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển:

– Tốt nghiệp đại học ở các nước Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.

– Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên ở các nước: Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.

– Bác sỹ, dược sỹ đại học.

– Tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học công lập.

3. Môn thi và hình thức thi:

Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức của Ngành phải dự thi các môn thi với nội dung và hình thức sau:

1.1. Môn kiến thức chung: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết, cụ thể:

– Thời gian thi: 120 phút

– Nội dung thi: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành Bảo hiểm xã hội.

1.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thực hiện 02 bài thi, gồm 01 bài thi theo hình thức thi viết, 01 bài thi theo hình thức trắc nghiệm, cụ thể:

– Thi viết: Thời gian 180 phút

– Thi trắc nghiệm: Thời gian 30 phút

– Nội dung thi: Kiến thức về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn).

1.3. Môn ngoại ngữ: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B). Thời gian thi: 60 phút.

1.4. Thi tin học văn phòng: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi trắc nghiệm, cụ thể:

– Thời gian thi: 30 phút

– Nội dung thi: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng cơ bản của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

* Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học văn phòng

1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên);

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên).

2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Nội dung ôn tập đăng tải trên website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn).

4. Hồ sơ dự tuyển, gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu );

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm;

3.2. Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/5/2013 đến ngày 10/6/2013 (sáng từ 8h đến11h30, chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày trong tuần).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: tại Phòng Tổ chức cán bộ – Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng. Số 2A – Thất Khê – Hồng Bàng – Hải Phòng

6. Lệ phí dự thi: Lệ phí dự thi là 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Thí sinh nộp lệ phí thi cùng với hồ sơ dự thi.

7. Thời gian và địa điểm thi:

Sẽ thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn).

 8. Lưu ý:        – Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện

                        – Không trả lại hồ sơ không trúng tuyển.

                      GIÁM ĐỐC

                 Đã kỹ

                                                                    

                          Trương Văn Quý        


Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành:

Leave a Reply

Your email address will not be published.