BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2013

15/05/2013

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2013

 

1. Chỉ tiêu ngành nghề tuyển dụng:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần tuyển 57 chỉ tiêu viên chức năm 2013 theo chức danh và vị trí công việc như sau:

STT

Vị trí việc làm

Chức danh cần tuyển

Số lượng

Trình độ chuyên môn
(Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành)

I

VP BHXH tỉnh                     

 

18

 

1

Phòng TCHC

 Tuyên truyền

1

 Báo chí, tuyên truyền

 Tổng hợp, thống kê

1

 Kinh tế, Thống kê

2

Phòng Kế hoạch tài chính

 Tổng hợp, thống kê

1

 Tài chính, kế toán, kinh tế, ngân hàng, thống kê, quản lý kinh tế.

 Kế toán

1

3

Phòng Thu

 Chuyên quản Thu

1

 Bảo hiểm, kế toán, kinh tế,

4

Phòng Chế độ BHXH

 Giải quyết chế độ ngắn hạn

1

 Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương

5

Phòng Giám định BHYT

 Giám định BHYT

4

 Y

3

Dược

 Tổng hợp, thống kê

1

 Kinh tế, tài chính, kế toán, thống kê

6

Phòng Kiểm tra

 Cán bộ Kiểm tra

1

 Luật, bảo hiểm

7

Phòng CNTT

 CNTT

3

 Công nghệ thông tin, toán tin

II

BHXH trực thuộc

 

39

 

1

BHXH Xuyên Mộc (09)

 Chuyên quản Thu

1

 Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh.

 Giám định BHYT

2

 Y

1

 Dược

 Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1

 Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, thống kê.

 Tiếp nhận và trả kết quả

2

 Bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh.

 Kế toán

2

 Tài chính, kế toán, kinh tế, ngân hàng, thống kê, quản lý kinh tế.

2

BHXH Châu Đức (04)

 Giải quyết chế độ BHXH

1

 Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, thống kê, quản trị kinh doanh.

 Giám định BHYT

1

 Y

1

 Dược

 Kế toán

1

 Tài chính, kế toán, kinh tế, ngân hàng, thống kê, quản lý kinh tế.

3

BHXH TP Vũng Tàu  (02)

 Giám định BHYT

1

 Y

1

Dược

4

BHXH Côn Đảo (07)

 Giám định BHYT

1

 Y, Dược

 Chuyên quản Thu

1

 Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh.

 Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1

 Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, thống kê.

 Tiếp nhận và trả kết quả

1

 Bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh.

 CNTT

1

 Công nghệ thông tin, toán tin

 Kiểm tra – Tiếp dân

1

 Luật, kinh tế, bảo hiểm, quản trị kinh doanh

 Kế toán

1

 Tài chính, kế toán, kinh tế, ngân hàng, thống kê, quản lý kinh tế.

5

BHXH Long Điền (05)

 Giám định BHYT

1

 Y, Dược

 Chuyên quản Thu

1

 Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh.

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1

 Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, thống kê.

 Kế toán

1

 Tài chính, kế toán, kinh tế, ngân hàng, thống kê, quản lý kinh tế.

 CNTT

1

 Công nghệ thông tin, toán tin

6

BHXH Tân Thành (05)

 Giải quyết chế độ BHXH

1

 Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, thống kê, quản trị kinh doanh.

 Chuyên quản Thu

1

 Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh.

 Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1

 Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, thống kê.

 Tiếp nhận hồ sơ

1

 Bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh.

 Kế toán

1

 Tài chính, kế toán, kinh tế, ngân hàng, thống kê, quản lý kinh tế.

7

BHXH TP Bà Rịa (04)

 Giải quyết chế độ BHXH

1

 Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, thống kê, quản trị kinh doanh.

Chuyên quản Thu

1

 Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh.

 Tiếp nhận hồ sơ

1

 Bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh.

 Giám định BHYT

1

 Y, Dược

8

BHXH Đất Đỏ 03)

 Giám định BHYT

1

 Y, Dược

 Chuyên quản Thu

1

 Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh.

 Kế toán

1

 Tài chính, kế toán, kinh tế, ngân hàng, thống kê, quản lý kinh tế.

Tổng cộng (I+II)

57

 

2. Điều kiện thi tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Tốt nghiệp đại học trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; chứng chỉ Tin học văn phòng; bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Tuyển dụng đặc cách: Những trường hợp sau đây nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển thì có thể được xem xét tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển:

– Tốt nghiệp đại học ở các nước Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.

– Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên ở các nước: Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.

– Bác sỹ, dược sỹ đại học.

– Tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học công lập.

* Trường hợp số lượng hồ sơ đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách đăng ký ở vị trí việc làm cần tuyển dụng lớn hơn số lượng cần tuyển, ưu tiên tuyển dụng các đối tượng sau:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BHXH, BHYT;

4. Hồ sơ tuyển dụng gồm có:

– Đơn xin dự tuyển (theo mẫu),  trên website BHXH tỉnh (địa chỉ: www.bhxhbrvt.gov.vn

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm;

Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

 

5. Thời gian và địa điểm:

– Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 10/6/2013

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00,  (cả thứ Bảy và ngày chủ nhật).

–  Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (phòng Tổ chức hành chính), số 401 đường Trương Công Định, phường 7, Thành phố Vũng Tàu.

(Không hạn chế số lượng hồ sơ dự thi tuyển)

6. Môn thi, nội dung, hình thức thi:

6.1. Môn kiến thức chung: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết, cụ thể:

– Thời gian thi: 120 phút

– Nội dung thi: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành Bảo hiểm xã hội.

6.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

– Thi viết: Thời gian 180 phút

– Thi trắc nghiệm: Thời gian 30 phút

– Nội dung thi: Kiến thức về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn).

6.3. Môn ngoại ngữ:

– Thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

– Thời gian thi: 60 phút.

6.4. Thi tin học văn phòng: thi theo hình thức thi trắc nghiệm, cụ thể:

– Thời gian thi: 30 phút

– Nội dung thi: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng cơ bản của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

7. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học văn phòng

7.1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ (01 trong 5 ngoại ngữ nói trên);

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên).

7.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

– Nội dung ôn tập đăng tải trên website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn).

8. Lệ phí dự thi: Lệ phí dự thi là 140.000 đồng . Thí sinh nộp lệ phí thi cùng với hồ sơ dự thi.

9. Thời gian và địa điểm thi:  Sẽ thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn ).

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành:

Leave a Reply

Your email address will not be published.