Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

17/10/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ 8h đến 11h từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 15/11/2019.

– Địa điểm: tại trụ sở Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư – số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

*****Thông báo chi tiết như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

(Bấm vào xem ảnh cỡ lớn)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: mpi.gov.vn