Bộ Nội vụ thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2018

26/02/2018

Bộ Nội vụ thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2018 TB684-TB_BNV_Page_2

Nguồn tin: moha.gov.vn