Bộ Nội vụ thông báo tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp vụ năm 2018

07/08/2018

Bộ Nội vụ vừa có Thông báo số 3601/TB-BNV về việc thi tuyển lãnh đạo cấp vụ. Theo đó, các chức danh thi tuyển lần này gồm có:

– 01 Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương phụ trách lĩnh vực chế độ tiền lương đối với quân đội; công an; cơ yếu; công chức; viên chức ngành Y tế, Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra, Tư pháp.

– 01 Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế phụ trách lĩnh vực rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao các Quyết định bổ nhiệm cho 04 tân Phó Vụ trưởng và tương đương trúng tuyển kỳ thi ngày 16/5/2018.Đối tượng dự thi là công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển. Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đang công tác tại các Bộ, ngành, địa phương khác nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển. Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển và có thể không phải là đảng viên) được tập thể Lãnh đạo Bộ (lãnh đạo đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển) đề cử và được Ban Cán sự đảng Bộ (cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó) đồng ý bằng văn bản.

Các nội dung liên quan đến thi tuyển được quy định cụ thể tại Quyết định số 2631/QĐ-BNV ngày 06/10/2017; Kế hoạch số 5400/KH-BNV ngày 10/10/2017; Quyết định số 258/QĐ-BNV ngày 07/02/2018; Quyết định số 259/QĐ-BNV ngày 07/02/2018; Quyết định số 911/QĐ-BNV ngày 31/05/2018 có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (moha.gov.vn.).

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 10/8/2018 đến ngày 07/9/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

– Thời gian thẩm định hồ sơ: từ ngày 10/9/2018 đến ngày 20/9/2018.

– Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: từ ngày 21/9/2018 đến ngày 02/10/2018.

– Thời gian thi viết: ngày 04/10/2018.

– Thời gian thi trình bày đề án: 26/10/2018.

–  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Nội vụ, số 8 Phố Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã tổ chức thi tuyển 2 đợt vào tháng 12/2017 và tháng 5/2018, chọn được 6 người vào các chức danh phó vụ trưởng và tương đương.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

TB3601_BNV-1 TB3601_BNV-2

Nguồn tin: www.moha.gov.vn