Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng công chức thuyền viên kiểm ngư

14/03/2019

Căn cứ Kế hoạch số 1718/KH-BNN-TCCB ngày 11/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch tuyển dụng công chức thuyền viên kiểm ngư, Bộ thông báo nhu cầu và kế hoạch xét tuyển công chức thuyền viên kiểm ngư năm 2019 của Tổng cục Thủy sản, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 công chức ngạch Thuyền viên Kiểm ngư vào 03 vị trí việc làm.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện chung: theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.

b) Điều kiện cụ thể: theo Bản mô tả chi tiết vị trí tuyển dụng đính kèm.

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo Thông báo này) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. Địa chỉ: Tổng cục Thủy sản (Cục Kiểm ngư), Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.33335333.

b) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 13/3/2019 đến hết ngày 12/4/2019 (trong giờ hành chính).

4. Xét duyệt Phiếu dự tuyển tại đơn vị và thu phí dự tuyển:

Trên cơ sở đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của vị trí đăng ký dự tuyển tại khoản 1, khoản 2 nêu trên, đối chiếu với Phiếu dự tuyển, Tổng cục Thủy sản tổ chức xét duyệt Phiếu dự tuyển; thu phí dự tuyển với mức thu 500.000 đồng/thí sinh (dưới 100 thí sinh) đối với những thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển; lập danh sách (theo mẫu) thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự xét tuyển công chức; báo cáo danh sách và nộp phí dự tuyển về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/5/2019.

5. Nội dung xét tuyển công chức:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu dự tuyển;

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Nội dung kiểm tra sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ sẽ được thông báo sau trên website www.mard.gov.vn, www.fistenet.gov.vn và niêm yết tại Tổng cục Thủy sản.

6. Tổ chức xét tuyển:

Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Nội vụ, dự kiến 30-31/5/2019.

7. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức:

Cách xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Công chức, Viên chức – Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT – Số 2, Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Điện thoại 024.38454395./.

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THUYỀN VIÊN KIỂM NGƯ NĂM 2019

THUỘC CHI CỤC KIỂM NGƯ VÙNG V (KIÊN GIANG), CỤC KIỂM NGƯ, TỔNG CỤC THỦY SẢN

 (Kèm theo Thông báo số: 1741 /TB-BNN-TCCB, ngày  12 / 3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Chức trách, nhiệm vụ Yêu cầu năng lực,

hiểu biết, kỹ năng

Yêu cầu trình độ,

kinh nghiệm công tác

Ngạch Thuyền viên Kiểm ngư – Mã ngạch 25.313 – Số lượng: 09 người
1. Thuyền phó nhất hạng tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên

– Số lượng tuyển dụng: 02 người

 

 

– Tham gia thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam;

– Điều hành trực tiếp bộ phận boong, bộ phận phục vụ và y tế trên tàu; Chịu trách nhiệm xây dựng nội quy để quản lý thuyền viên trên tàu;

-Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật về bảo quản vỏ tàu, boong tàu, thượng tầng và buồng ở, phòng làm việc, các hệ thống máy thiết bị trên boong tàu;

– Lập kế hoạch dự trù vật tư kỹ thuật, nguyên nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, hải đồ và các giấy tờ khác của tàu; trực tiếp quản lý, sử dụng vật tư của bộ phận boong;

– Kiểm tra, đôn đốc việc ghi nhật ký của các bộ phận, bảo quản nhật ký, hải đồ và các giấy tờ quan trọng khác của tàu;

– Tổ chức tập luyện cho thuyền viên về cứu hoả, cứu sinh, cứu thủng tàu và xử lý các tình huống xảy ra trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát;

– Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào công tác vận hành tàu;

– Tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;

– Phân công trực ca bộ phận boong;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thuyền trưởng phân công.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm vững phương hướng phát triển của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan;

– Nắm được nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản;

– Nắm được kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền của cấp có thẩm quyền;

– Nắm vững hoạt động của tàu thuyền, nghề nghiệp trên vùng biển làm nhiệm vụ kiểm tra;

– Nắm vững toàn bộ các đặc tính hoạt động của tàu;

– Có kinh nghiệm đi biển; biết phân tích, đánh giá tình hình thời tiết và khí tượng thủy văn phục vụ công tác chuyên môn;

– Nắm vững công tác tổ chức quản lý thuyền viên.

– Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Điều khiển tàu biển quân sự.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Đại phó trở lên.

– Đã đảm nhiệm chức danh Thuyền phó hai trở lên của hạng tàu tương đương trong thời gian từ 06 tháng trở lên hoặc Thuyền trưởng, Thuyền phó nhất, thuyền phó hai của hạng tàu nhỏ hơn trong thời gian từ 12 tháng trở lên.

2 Máy trưởng hạng tàu từ 3600cv trở lên

– Số lượng tuyển dụng: 05 người

 

 

–     Trực tiếp chỉ đạo bộ phận máy, điện đảm bảo hệ thống động lực, hệ thống điện của tàu hoạt động an toàn, hiệu quả;

–     Tham gia thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam;

–     Tổ chức kiểm tra, khai thác an toàn, hiệu quả đối với toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị trên tàu và hướng dẫn thuyền viên của các bộ phận thực hiện vận hành đúng quy trình, quy phạm;

–     Tổ chức quản lý, điều hành lao động và thực hiện chế độ làm việc, trực ban, trực ca, nghỉ ngơi cho thuyền viên thuộc bộ phận máy và điện;

–     Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào công tác vận hành tàu;

–     Tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;

–     Thường xuyên giám sát, theo dõi việc thực hiện nội quy phòng chống cháy, nổ ở buồng máy, trạm phát điện, phòng làm việc, buồng ở và các khu vực khác do bộ phận máy, điện quản lý;

–     Hàng ngày kiểm tra việc ghi chép nhật ký máy, nhật ký dầu và các sổ theo dõi hoạt động của máy móc, thiết bị của tàu do bộ phận máy và điện quản lý;

–     Chịu trách nhiệm về an toàn kỹ thuật trong việc sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa máy và hệ thống thiết bị do các bộ phận khác quản lý như: máy neo, máy lái, hệ thống đường ống, hệ thống thông gió…

–     Lập kế hoạch sửa chữa máy móc, thiết bị thuộc phạm vi phụ trách và tiến hành đôn đốc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt;

–     Quản lý hồ sơ, lý lịch của hệ thống động lực, các hệ thống đường ống và các thiết bị máy khác của tàu do bộ phận mình quản lý;

–     Phân công trực ca cho bộ phận máy;

–     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thuyền trưởng phân công.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm vững phương hướng phát triển của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan;

– Nắm được nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản;

– Nắm được kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền của cấp có thẩm quyền;

– Nắm vững hoạt động của tàu thuyền, nghề nghiệp trên vùng biển làm nhiệm vụ kiểm tra;

– Nắm vững toàn bộ các đặc tính hoạt động của tàu;

– Nắm được quy trình, quy phạm kỹ thuật khai thác hiệu quả đối với hệ thống động lực trên tàu;

– Dự tính được những khó khăn, hư hỏng có thể xảy ra đối với máy móc và các thiết bị điện;

– Quản lý, tổ chức lao động cho thuyền viên bộ phận máy khoa học, an toàn và hiệu quả;

– Có kinh nghiệm đi biển.

 

– Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành: Khai thác máy tàu biển, máy tàu thuỷ, cơ khí máy tàu thuỷ, kỹ thuật tàu thuỷ, vận hành khai thác máy tàu thủy, vận hành khai thác máy tàu thuỷ quân sự.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng.

– Đã đảm nhiệm chức danh Máy phó nhất của hạng tàu tương đương trong thời gian từ 06 tháng trở lên hoặc Máy trưởng của hạng tàu nhỏ hơn trong thời gian từ 12 tháng trở lên.

3 Máy phó nhất hạng tàu từ 3600cv trở lên

– Số lượng tuyển dụng: 02 người

 

 

– Máy phó nhất chỉ đạo, điều hành thuyền viên bộ phận máy khai thác máy thiết bị đạt hiệu quả, an toàn và đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm kỹ thuật trong phạm vi được giao;

– Tham gia thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam;

– Trực tiếp quản lý và khai thác máy chính, máy thiết bị khác hoạt động theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình, quy phạm; định kỳ tiến hành bảo quản sửa chữa hư hỏng; Bảo đảm tình trạng kỹ thuật và hoạt động bình thường của máy móc, thiết bị do mình phụ trách;

– Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, dự trù vật tư, phụ tùng thay thế cho máy chính và các máy thiết bị thuộc mình quản lý; tổ chức triển khai việc sửa chữa, bảo dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt;

– Theo dõi, ghi chép các thông số kỹ thuật của máy thiết bị được giao phụ trách; quản lý các loại hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và nhật ký máy các loại;

– Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào công tác vận hành tàu;

– Tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;

– Trực ca theo sự phân công của Máy trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thuyền trưởng, Máy trưởng phân công.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm vững phương hướng phát triển của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan;

– Nắm được nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản;

– Nắm được kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền của cấp có thẩm quyền;

– Nắm vững hoạt động của tàu thuyền, nghề nghiệp trên vùng biển làm nhiệm vụ kiểm tra;

– Nắm vững toàn bộ các đặc tính hoạt động của tàu;

– Nắm được quy trình, quy phạm kỹ thuật khai thác hiệu quả đối với hệ thống động lực trên tàu;

– Có kinh nghiệm đi biển.

 

– Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành: Khai thác máy tàu biển, máy tàu thuỷ, cơ khí máy tàu thuỷ, kỹ thuật tàu thuỷ, vận hành khai thác máy tàu thủy, vận hành khai thác máy tàu thuỷ quân sự.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy hai trở lên.

– Đã đảm nhiệm chức danh Máy phó hai trở lên của hạng tàu tương đương trong thời gian từ 06 tháng trở lên hoặc Máy trưởng, Máy phó nhất, Máy phó hai của hạng tàu nhỏ hơn trong thời gian từ 12 tháng trở lên.

Nguồn tin: mard.gov.vn