Bưu điện tỉnh Đồng Nai tuyển dụng

04/04/2017

Bưu điện tỉnh Đồng Nai tuyển dụng lao động như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– Nhân viên Kinh doanh: 30 người, trình độ từ Trung cấp trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing. Mức lương từ 10 triệu đồng trở lên (hưởng theo doanh thu).

– Nhân viên Giao dịch: 20 người, trình độ từ Trung cấp trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing. Mức lương từ 4,5 triệu đồng trở lên (hưởng theo doanh thu).

– Nhân viên bưu tá, Khai thác: 20 người, trình độ PTTH trở lên. Mức lương từ 4,5 triệu đồng trở lên (hưởng theo doanh thu).

2. Thời gian nhận hồ sơ: đợt 1 đến hết ngày 7/4/2017, đợt 2 đến hết ngày 20/4/2017.

3. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bưu điện tỉnh. ĐC: số 33, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.

ĐT: 0613.823330 – 0613.822.739.

Email: tchc.bddni@vnpost.vn

Nguồn tin: Báo Đồng Nai