Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II tuyển dụng viên chức năm 2018

10/10/2018

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí Tổ chức – Nhân sự tại phòng TCHC: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí Quản lý bến cảng TNĐ tại phòng Quản lý bến cảng: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ tại các đại diện Cảng vụ ĐTNĐ trực thuộc: 14 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 09/10/2018 đến hết ngày 10/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II, 922 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

2018_10_08_15_47_120001

2018_10_08_15_47_120002 2018_10_08_15_47_120003

Nguồn tin: cangvu2.gov.vn