Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

14/07/2017

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

– Pháp chế thủ tục tàu thuyền: 5 người; tiêu chuẩn tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, luật.

– An toàn, an ninh hàng hải: 3 người; tiêu chuẩn: tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển.

– Tổ chức nhân sự, chế độ chính sách và tiền lương: 1 người, tiêu chuẩn: tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành:Hành chính, luật.

– Quản trị mạng và công nghệ thông tin: 1 người, tiêu chuẩn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: theo quy định.

3. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng: 

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 15/8/2017; thời gian thi tuyển chính thức sẽ thông báo sau.

– Mọi thông tin chi tiết liên hệ địa chỉ số 546 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại liên hệ: 0297.3811210.

Nguồn tin: Báo Kiên Giang