Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

09/02/2018

Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức làm việc lại phòng An toàn – An ninh hàng hải; phòng Điều phối lưu thông hàng hải và Đại diện Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tại Gò Gia như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:

– Giám sát viên phòng Điều phối lưu thông hàng hải (Làm việc tại Vũng Tàu): 01 người.

– An toàn – An ninh hàng hải: 04 người.

– Đại diện Gò Gia (Kế toán phí, lệ phí hàng hải): 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/03/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh, Số 633 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Thongbaotuyendung (2)-1 Thongbaotuyendung (2)-2 Thongbaotuyendung (2)-3

Nguồn tin: cangvuhanghaitphcm.com.vn