Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

03/10/2018

Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối các phòng, Văn phòng thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam: 04 chỉ tiêu.

– Khối các đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại các CHK: 11 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến ngày 01/11/2018.

3. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

21018canghangkhong-1

21018canghangkhong-2 21018canghangkhong-3

21018canghangkhong-4

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

21018canghangkhong-5

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Nguồn tin: saa.gov.vn