Cảng vụ Hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2017

12/06/2017

Cảng vụ Hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

301-TB-CVMT TB tuyen dung vien chuc-1

301-TB-CVMT TB tuyen dung vien chuc-2 301-TB-CVMT TB tuyen dung vien chuc-3

Nguồn tin: maa.gov.vn