Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017

31/07/2017

Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển viên chức như sau:

344-TB-CVMT TB gia han thoi gia nhan ho so tuyen dung vien chuc(1)-1

344-TB-CVMT TB gia han thoi gia nhan ho so tuyen dung vien chuc(1)-2 344-TB-CVMT TB gia han thoi gia nhan ho so tuyen dung vien chuc(1)-3

Nguồn tin: maa.gov.vn