Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017

02/08/2017

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 người, trong đó:

– Đại học chuyên ngành Thú Y, Chăn nuôi, Thú Y trở lên (Ngạch Chuẩn đoán bệnh động vật hạng III): 22 người.

–  Trung cấp chuyên ngành Thú Y, Chăn nuôi, Thú Y trở lên (Ngạch Kỹ thuật viên chuẩn đoán bệnh động vật hạng IV): 02 người.

– Cao đẳng tài chính – kế toán, Cử nhân Kế toán (Ngạch Kế toán viên 06.031, 06a.031): 3 người.

– Kỹ sư hóa (ngạch 01.003): 01 người.

– Đại học Luật (ngạch 01.003): 01 người.

– Lái xe cơ quan (ngạch 01.010): 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 1/8/2017 đến ngày 30/8/2017.

– Địa điểm mua và nhận hồ sơ: Văn phòng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai – Lầu I khu B, Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa.

*** Chi tiết thông báo như sau:

802-1

802-2 802-3

802-4 802-5

Nguồn tin: chicucthuydnai.gov.vn