Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Nai tuyển dụng bổ sung năm 2017

11/09/2017

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Nai tuyển dụng bổ sung năm 2017 như sau:

Tuyen-dung-Chi-cuc-BVTV_578_2017-1 Tuyen-dung-Chi-cuc-BVTV_578_2017-2

Nguồn tin: sonongnghiep.dongnai.gov.vn