Chi cục Văn thư – Lưu trữ Khánh Hòa thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015

23/07/2015

Chi cục Văn thư – Lưu trữ thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ năm 2015 như sau:

1.    Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó:
–    01 Kỹ sư; Yêu cầu: Đại học Công nghệ thông tin
–    01 Kế toán viên Cao đẳng; Yêu cầu: Cao đẳng ngành Tài chính – Kế toán
–    01 Lưu trữ viên; Yêu cầu: Đại học ngành văn thư, lưu trữ
–    01 Lưu trữ viên; Yêu cầu: Cao đẳng ngành văn thư, lưu trữ
2.    Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3.    Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ ngày 22-7-2015 đến 17 giờ ngày 15-8-2015 tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ, số 131 Trần Quý Cáp, P. Phương Sài, TP. Nha Trang.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính – Tổng hợp, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại: (058) 3560.207.

[slideshare id=50826389&doc=185thongbaotuyendungvienchuctrungtamluutru2015-150723005919-lva1-app6891&type=d] [slideshare id=50826401&doc=kehoachtuyendungvienchuctungtamluutru-150723010009-lva1-app6891&type=d]