Cơ sở trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng

10/07/2018

Cơ sở trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động hợp đồng như sau:

Tuyen nhan su-1

Nguồn tin: www.truongnoivu-csmn.edu.vn