Công đoàn Công Thương Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2018

03/10/2018

Công đoàn Công Thương Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người, tại các Ban sau:

+ Ban Tài chính.

+ Ban Chính sách – Pháp luật.

+ Văn phòng.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 15/10/2018.

– Địa điểm: Ban Tổ chức Công đoàn Công Thương Việt Nam, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

488_cdct-toc-1

488_cdct-toc-2 488_cdct-toc-3 488_cdct-toc-4

Nguồn tin: congdoancongthuong.org.vn