Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ và thời gian thi tuyển viên chức năm 2018

14/03/2019

Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ và thời gian thi tuyển viên chức năm 2018 như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: ehealth.gov.vn