Cục Hàng không Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2018

14/12/2018

Cục Hàng không Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay: 03 công chức ngạch chuyên viên.

– Phòng Quản lý hoạt động bay: 05 công chức ngạch chuyên viên.

– Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay: 07 công chức ngạch chuyên viên.

2. Phương thức tuyển dụng: thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 14/12/2018 đến ngày 14/01/2019 (trong giờ hành chính từ 8h00 đến 17h00).

– Địa điểm: Phòng 407, Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Hàng không Việt Nam. Địa chỉ: 119 Nguyễn Sơn – Long Biên – Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

5189-TB-CHKVN-13122018-thong-bao-vv-tuyen-dung-cong-chuc-CHKVN-nam-2018-1

5189-TB-CHKVN-13122018-thong-bao-vv-tuyen-dung-cong-chuc-CHKVN-nam-2018-2 5189-TB-CHKVN-13122018-thong-bao-vv-tuyen-dung-cong-chuc-CHKVN-nam-2018-3

5189-TB-CHKVN-13122018-thong-bao-vv-tuyen-dung-cong-chuc-CHKVN-nam-2018-4 5189-TB-CHKVN-13122018-thong-bao-vv-tuyen-dung-cong-chuc-CHKVN-nam-2018-5 5189-TB-CHKVN-13122018-thong-bao-vv-tuyen-dung-cong-chuc-CHKVN-nam-2018-6

Nguồn tin: caa.gov.vn