Cục Quản lý Dược tuyển dụng công chức năm 2018

03/07/2018

Cục Quản lý Dược tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:

– Kế toán: 02 người.

– Đăng ký thuốc: 01 người.

– Công nghệ thông tin: 01 người.

– Quản lý vắc xin, sinh phẩm y tế và NRA: 01 người.

– Quản lý thuốc Đông y và dược liệu: 01 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

– Địa điểm: Phòng 104, nhà A, Cục Quản lý Dược, Số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

12115_TB_QLD_2018_VNRAS-1

Nguồn tin: vnras.com