Cục Tần số vô tuyến điện – Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng công chức năm 2018

02/08/2018

Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông tin cụ thể như sau:

A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: tối đa  04 người cho 02 vị trí việc làm, gồm:

TT

Tên chức danh – ngạch công chức

Bổ sung cho đơn vị

Số lượng

Địa điểm làm việc

Mô tả vị trí việc làm 

1

Kế toán viên

– Trung tâm Tần sô vô tuyến điện khu vực IV;

– Trung tâm Tần sô vô tuyến điện khu vực VII;

– Trung tâm Tần sô vô tuyến điện khu vực II

01

01

01

TP Cần Thơ

TP Nha Trang

TP Hồ Chí Minh

– Theo dõi, đôn đốc, thực hiện và báo cáo lãnh đạo đơn vị tình hình thực hiện kế hoạch thu – chi ngân sách theo quy định.

– Thẩm định hồ sơ và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

– Theo dõi công nợ; Thực hiện thu các khoản phí, lệ phí tần số vô tuyến điện và các khoản thu khác tại Trung tâm theo quy định.

– Tổng hợp, báo cáo số liệu tài chính của trung tâm theo quy định.

– Tham gia phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

2

Nhân viên thủ quỹ kiêm công tác văn thư 

Trung tâm Tần sô vô tuyến điện khu vực VII

01

TP Nha Trang

– Thực hiện việc kiểm tra về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quĩ;

– Thực hiện việc thanh toán tiền mặt theo quy trình thanh toán của cơ quan;

– Tự động thực hiện kiểm kê  đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp, đảm bảo số dư tồn quỹ phục vụ hoạt động và thông báo kịp thời số dư tồn quỹ cho kế toán tổng hợp;

– Quản lý chìa khoá két sắt an toàn, toàn bộ tiền mặt trong két sắt;

– Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền;

– Thu phí, lệ phí theo quy định;

– Thực hiện công tác văn thư lưu trữ tại Trung tâm.

 Thực hiện các công việc khác do cấp có thẩm quyền giao.

Cộng:

04

B/ Điều kiện đăng ký dự tuyển:

B.1- Điều kiện chung: (quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức)

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

B.2– Các điều kiện khác: (ngoài những điều kiện chung quy định tại (theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức)

1. Không quá 35 tuổi; không nói lắp, không dị tật.

2. Có bằng tốt nghiệp với chuyên ngành tương ứng vị trí dự tuyển như sau:

2.1- Đối với vị trí tuyển dụng 1: Kế toán viên:

– Tốt nghiệp Đại học một trong các ngành, chuyên ngành về Tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng;

– Có chứng tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực  ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ  đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.2- Đối với vị trí  tuyển dụng 2: Nhân viên Thủ quỹ:

– Tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề trở lên một trong các ngành,chuyên ngành về Tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng;

– Có chứng chỉ Sơ cấp Văn thư – Lưu trữ;

– Có chứng tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực  ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ  đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

C. Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

d) Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

D/ Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập nói trên khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra và bổ sung bản sao công chứng để hoàn thiện hồ sơ công chức.

2. Thời hạn nhận hồ sơ:

Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ về:

– Phòng Tổ chức cán bộ Cục Tần số vô tuyến điện, tầng 22, số 115 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT (04) 35564919 máy lẻ 312, 0913541418 (gọi trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật).

– Hoặc địa bàn nơi thí sinh đăng ký dự tuyển:

+ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, đường Trần Lưu, khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, Quận 2, TP HCM, ĐT 28-37404179, 0903644557.

+ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV, 386A đường Cách mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ, ĐT (0710) 33832760, 0913707442.

+ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII,  tổ 6, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ĐT (058) 382567, 0913417390.

E. Hình thức và nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:

E.1- Hình thức và nội dung thi tuyển:

1. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với vị trí dự tuyển.

3. Môn ngoại ngữ: Thi viết hoặc vấn đáp môn tiếng Anh.

4. Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài.

E.2- Thời gian; Địa điểm thi tuyển; Lệ phí thi tuyển:

1/ Thời gian thi tuyển: dự kiến trong quý III và Quý IV/2018; Thời gian thi tuyển chính thức sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh sau khi Hội đồng tuyển dụng họp thống nhất lịch trình thi tuyển.

2/ Địa điểm thi tuyển:

Dự kiến thi tại Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, đường Trần Lưu, khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.

3/ Lệ phí thi tuyển:

Theo quy định của Nhà nước (Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức): dự kiến 500.000đồng/thí sinh.

F/ Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu đơn dự tuyển công chức năm 2018

Nguồn tin: cuctanso.vn