Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế tuyển dụng cán bộ

13/01/2018

Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế tuyển dụng cán bộ làm việc tại Ban Quản lý Dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng”, cụ thể như sau:

– 03 Vị trí Giải ngân, Kế toán.

– 02 vị trí Giám sát, Phòng chống dịch.

– 02 Vị trí Mua sắm đấu thầu.

– 01 Vị trí Truyền thông hợp tác khu vực.

– 01 Vị trí Quản lý Chất lượng XN, Phòng chống nhiễm khuẩn.

– 01 Vị trí Phiên dịch.

– 01 Vị trí Hành chính.

– 01 Vị trí Lái xe.

* Hồ sơ dự tuyển nộp tại: Văn phòng Cục Y tế dự phòng (Phòng 906), 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội từ ngày 18/01/2018 đến ngày 19/01/2018.

*** Chi tiết thông báo như sau:

da_ky_37-page-002

TOR tuyen dung-page-001 TOR tuyen dung-page-002

TOR tuyen dung-page-003 TOR tuyen dung-page-004 TOR tuyen dung-page-005

TOR tuyen dung-page-007 TOR tuyen dung-page-008

Nguồn tin: vncdc.gov.vn