Đại học Kinh tế TPHCM thông báo tuyển dụng đợt 1 – 2019

10/05/2019

Căn cứ chỉ tiêu nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021 của các đơn vị, đồng thời xét nhu cầu công tác thực tế của UEH; UEH thông báo kế hoạch tuyển dụng đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Khối quản lý: 14 nhân sự

2. Khối giảng dạy: 18 nhân sự

3. Tiến độ thực hiện

Từ ngày 24/4-24/5/2019:

Thông báo tuyển dụng trên Portal UEH và các phương tiện truyền thông khác;

Ứng viên đăng ký dự tuyển online kể từ ngày 03/5/2019;

Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Nhân sự từ ngày 22-24/5/2019 và nhận hướng dẫn về kỳ thi.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: vnp.edu.vn