Đại học Thái Nguyên tổ chức thi tuyển viên chức năm 2014

20/02/2014

đại học thái nguyên

Triển khai kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013, căn cứ tình hình thực tế, Đại học Thái Nguyên giao chỉ tiêu cho đơn vị và thông báo kế hoạch như sau:

1. chỉ tiêu giao đơn vị: 15 chỉ tiêu

2. Kế hoạch: thời gian thi và thu hồ sơ: dự kiến trong tháng 2/2014(lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

3. Tiêu chuẩn: theo công văn số 189/ĐHTN ngày 20/02/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thi tuyển viên chức năm 2013

 

TT

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1 BM nội

1

Ngoại 1, Gây mê 1
2 BM Ngoại

2

3 BM Sản

1

4 BM Nhi

1

5 BM Lao

1

6 BM Chẩn đoàn hình ảnh

1

7 BM YH dân tộc

1

8 BM Răng Hàm mặt

1

9 BM Điều dưỡng lâm sàng

1

10 BM MD- SLB

1

11 BM Sinh hóa

1

12 BM Bào chế – CN Dược

1

Tổng cộng

15

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành: