Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động 2017

09/08/2017

Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động 2017 với các ngạch, chức danh nghề nghiệp là Phóng viên và phóng viên quay phim như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 4 chỉ tiêu, trong đó:

– Phóng viên: 2 người.

– Quay phim: 2 người.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

– Người dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ trong giờ làm việc tại phòng Tổ chức và Hành chính, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng đến hết ngày 14/8/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TD1(1) TD2(1)

Nguồn tin: drt.danang.vn