Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình tuyển dụng viên chức

09/06/2018

Đài PT&TH Quảng Bình cần tuyển 03 viên chức vào 03 vị trí việc làm tại đơn vị bằng hình thức xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục, tuyển dụng viên chức quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng với yêu cầu như sau:

– Đối tượng đăng ký xét tuyển đặc cách là những người đã hợp đồng làm việc, có thời gian công tác liên tục trong ngành Phát thanh – Truyền hình từ đủ 36 tháng trở lên, thực hiện các công việc có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo (không kể thời gian tập sự, thử việc) đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Ưu tiên những người đã làm việc tại Đài PT&TH Quảng Bình theo Quyết định số 2925/QĐ-CT ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình.

– Trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Đảm bảo các điều kiện được dự tuyển theo Điều 22 Luật Viên chức.

1. Các vị trí tuyển dụng

TT Vị trị việc làm Chỉ tiêu tuyển dụng Trình độ CMNV, năng lực theo yêu cầu Ghi chú
Trình độ CM, ngành hoặc chuyên

ngành đào tạo

Tin học Ngoại ngữ
01 Biên tập viên Phòng Chuyên mục-Văn nghệ & Giải trí 01 Đại học; Chuyên ngành Báo chí Theo Thông tư Liên tich số11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016

của Bộ Nội vụ & Bộ TTTT

02 Phóng viên Phòng Thời sự Truyền hình 01 Đại học; Chuyên ngành Báo chí
03 Biên tập viên Phòng Thời sự Truyền hình 01 Đại học; Chuyên ngành Ngôn ngữ

2. Hồ sơ yêu cầu:

Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại điều 9 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển đặc cách viên chức.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, quyết định hoặc giấy chứng nhận các thành tích đã đạt được theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế, có thời hạn trong   12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người đề nghị được xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác; bản nhận xét đối với người đề nghị được xét tuyển đặc cách của thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

– Hợp đồng lao động giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

– Quyết định lương mới nhất.

– 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm theo kế hoạch.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 13/6/2018 (trong giờ hành chính)

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)/1 bộ hồ sơ.

Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài PT&TH Quảng Bình – 54 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình.

Các thông tin cụ thể về từng vị trí việc làm được niêm yết tại trụ sở Đài PT&TH Quảng Bình.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 02323.820 417

Nguồn tin: qbtv.vn