Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2)

09/07/2019

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2) như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu, trong đó:

– Viên chức Phòng Thời sự: 12 chỉ tiêu.

– Viên chức Phòng Chương trình truyền hình: 09 chỉ tiêu.

– Viên chức Phòng Tổ chức Hành chính: 03 chỉ tiêu.

– Viên chức Phòng Phát thanh và Thông tin điện tử: 02 chỉ tiêu.

– Viên chức Phòng Săn xuất chương trình: 02 chỉ tiêu.

– Viên chức Phòng Kỹ thuật và Công nghệ: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng đặc biệt và xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/08/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Địa chỉ: Số 16, đường Trần Phú, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: thdt.vn