Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019

15/01/2019

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:

– Viên chức Phòng Thời sự: 04 chỉ tiêu.

– Viên chức Phòng Chương trình truyền hình: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/02/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Địa chỉ: Số 16, đường Trần Phú, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:

Thông báo tuyển dụng (1)

Thông báo tuyển dụng (1) Thông báo tuyển dụng (1)

Thông báo tuyển dụng (1) Thông báo tuyển dụng (1)

Thông báo tuyển dụng (1) Thông báo tuyển dụng (1)

Thông báo tuyển dụng (1)

Kế hoạch tuyển dụng (1)

Kế hoạch tuyển dụng (1) Kế hoạch tuyển dụng (1)

Kế hoạch tuyển dụng (1) Kế hoạch tuyển dụng (1)

Kế hoạch tuyển dụng (1) Kế hoạch tuyển dụng (1)

Kế hoạch tuyển dụng (1) Kế hoạch tuyển dụng (1) Kế hoạch tuyển dụng (1)

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nhu cầu tuyển dụng (1)

Nguồn tin: thdt.vn