Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

05/10/2018

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 05/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Địa chỉ: 54, Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

*** Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:

1(2)

2(1) 3(1)

5(1) 8

Nguồn tin: qbtv.vn