Đài Truyền thanh Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017

25/07/2017

Đài Truyền thanh Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

2017-08-01 (12) 2017-08-01 (12) 2017-08-01 (12) 2017-08-01 (12) 2017-08-01 (12) 2017-08-01 (12) 2017-08-01 (12)

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

2017-08-01 (12)

Nguồn tin: snv.dongnai.gov.vn