Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2018

26/10/2018

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng chỉ tiêu cán bộ, công chức năm 2018. Các vị trí tuyển dụng gồm:

– 01 chuyên viên làm công tác tổng hợp tại Văn phòng Đảng ủy Khối.

– 02 chuyên viên làm công tác tuyên giáo tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

– 03 chuyên viên làm công tác tổ chức xây dựng đảng tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

– 04 chuyên viên làm công tác kiểm tra, giám sát tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

– 03 cán bộ, chuyên viên tại Cơ quan Đoàn Khối, trong đó: 01 cán bộ để giới thiệu bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn Khối, 01 trưởng ban Đoàn Khối và 01 chuyên viên làm công tác phong trào thanh niên.

Đối tượng tuyển dụng

– Công chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; có kinh nghiệm công tác ít nhất 03 năm (36 tháng) trong lĩnh vực phù hợp với vị trí tuyển dụng.

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, cán bộ sỹ quan trong lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm (60 tháng) trở lên; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Có sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Có đầy đủ các quyền công dân theo quy định của pháp luật. Không bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

– Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

– Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí.

Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển làm thành 02 bộ, do người có nhu cầu dự tuyển trực tiếp nộp, không được trả lại nếu không trúng tuyển, gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác hoặc chính quyền địa phương;

3. Bản sao chứng thực: chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân; văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển (đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy xác nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

4. Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động (đối với người lao động trong các doanh nghiệp); quyết định về công tác cán bộ (mới nhất) đối với người đang công tác trong lực lượng vũ trang;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương cấp trong thời hạn 30 ngày (tính đến ngày nộp hồ sơ);

6. Bản sao công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có).

7. 03 phong bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận; 03 ảnh 4×6 chụp trong 6 tháng gần nhất.

Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có)… Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 24/10 đến ngày 24/11/2018 (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng C.503, tòa nhà số 105B – 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

– Liên hệ theo số điện thoại: 080.48265, gặp đồng chí Phạm Minh Thủy, Phó trưởng phòng Tổ chức và Cán bộ, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Các trường hợp không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xoá, không đúng mẫu quy định.

– Không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

– Không trực tiếp nộp hồ sơ.

– Hồ sơ nộp sau ngày quy định.

Thời gian, hình thức sát hạch: dự kiến trong tháng 12/2018, hình thức làm 01 bài viết sát hạch về chuyên môn và phỏng vấn trực tiếp.

PHỤ LỤC: Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

(kèm theo Thông báo tuyển dụng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương)

TT Vị trí cần tuyển dụng Số lượng Yêu cầu về trình độ Các điều kiện bắt buộc khác*

 

Chuyên môn nghiệp vụ Lý luận chính trị Ngoại ngữ Tin học
I BAN TUYÊN GIÁO
1 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối 02 Tốt nghiệp Đại học các ngành: công tác tư tưởng, xây dựng đảng, báo chí, tuyên truyền, và các ngành khoa học xã hội-nhân văn khác. Trung cấp Trình độ B trở lên Văn phòng – Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Độ tuổi: Nam không quá 45 tuổi, nữ không quá 40 tuổi.

– Có thời gian công tác từ 03 năm trở lên ở ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, quận ủy, huyện ủy và tương đương, các tổ chức chính trị – xã hội từ cấp tỉnh trở lên đối với công chức. Có thời gian công tác trong lĩnh vực báo chí, tuyên truyền từ 05 năm trở lên đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, cán bộ sỹ quan trong lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp.

II BAN TỔ CHỨC
1. Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối 03 Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các ngành xây dựng đảng, luật, quản trị nhân lực Trung cấp trở lên Trình độ B trở lên Văn phòng – Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Độ tuổi: Nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi.

– Có thời gian công tác ở ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; quận ủy, huyện ủy và tương đương từ 03 năm trở lên đối với công chức và 05 năm trở lên đối với người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối.

III CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
1. Chuyên viên phòng nghiệp vụ 04 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành luật, kinh tế Trung cấp trở lên Trình độ B trở lên Văn phòng – Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Độ tuổi: Nam dưới 45 tuổi, nữ dưới 40 tuổi.

– Có thời gian làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ngành thanh tra, tư pháp, kiểm sát… cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương từ 03 năm trở lên đối với công chức; có thời gian công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát, kiểm sát… từ 05 năm trở lên đối với người lao động trong các doanh nghiệp.

IV VĂN PHÒNG
1. Chuyên viên Phòng Tổng hợp 01 Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, luật, báo chí Trình độ B trở lên Văn phòng – Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.

– Có thời gian làm công tác tổng hợp tại các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc công tác xây dựng đảng cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương từ 03 năm trở lên đối với công chức và 05 năm trở lên đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp.

– Am hiểu về kiến thức kinh tế; có khả năng đọc, hiểu báo cáo tài chính; có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp báo cáo.

V ĐOÀN KHỐI
1. 01 cán bộ để giới thiệu bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn Khối 01 Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các ngành xây dựng Đảng, công tác xã hội, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh Trung cấp trở lên Trình độ B trở lên Văn phòng – Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Độ tuổi: Không quá 35 tuổi.

– Đã giữ chức vụ bí thư đoàn cấp huyện và tương đương trở lên.

– Là công chức đang công tác tại cơ quan Đoàn cấp huyện và tương đương trở lên hoặc người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối có 05 năm kinh nghiệm làm công tác Đoàn.

– Có ngoại hình phù hợp với công tác Đoàn.

2. Trưởng Ban Đoàn Khối 01 Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các ngành xây dựng Đảng, công tác xã hội, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh Trung cấp trở lên Trình độ B trở lên Văn phòng – Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Không quá 32 tuổi.

– Là công chức giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương trở lên hoặc người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối giữ chức vụ phó bí thư các đơn vị trực thuộc Đoàn Khối trở lên có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công tác Đoàn.

– Có ngoại hình phù hợp với công tác Đoàn.

3. Chuyên viên Đoàn Khối 01 Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các ngành xây dựng Đảng, công tác xã hội, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh Trình độ B trở lên Văn phòng – Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Không quá 28 tuổi

– Có thời gian làm công tác đoàn chuyên trách từ 03 năm trở lên đối với công chức và 05 năm trở lên đối với người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối.

– Có ngoại hình phù hợp với công tác Đoàn.

– Thời điểm tính tuổi dự tuyển: từ ngày 01/9/2018.

– Thời gian công tác tính tròn theo tháng: 3 năm (36 tháng), 5 năm (60 tháng).

*** Tài liệu đính kèm: 

– Đơn đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu lý lịch