Dự án Tăng cường năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam tuyển dụng cán bộ Hành chính – hỗ trợ Kế toán

17/05/2018

Dự án Tăng cường năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam tuyển dụng cán bộ Hành chính – hỗ trợ Kế toán như sau:

thong-bao-tuyen-dung-can-bo-hanh-chinh-ke-toan-du-an-ghs-1

thong-bao-tuyen-dung-can-bo-hanh-chinh-ke-toan-du-an-ghs-2 thong-bao-tuyen-dung-can-bo-hanh-chinh-ke-toan-du-an-ghs-3 thong-bao-tuyen-dung-can-bo-hanh-chinh-ke-toan-du-an-ghs-4

Nguồn tin:  vncdc.gov.vn