Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển dụng giảng viên tiếng Anh năm 2020

02/01/2020

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển dụng giảng viên tiếng Anh năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 02/01/2020 đến ngày 10/02/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Tổ chức – Cán bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; tầng 4, nhà A1, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện).

Điện thoại: 0243 7546963 – 410

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển dụng giảng viên tiếng Anh năm 2020 Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển dụng giảng viên tiếng Anh năm 2020

Nguồn tin: ajc.hcma.vn