Học viện Chính sách và Phát triển tuyển dụng Giảng viên

30/07/2018

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển dụng Giảng viên khoa Đào tạo quốc tế như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 

– 01 Giảng viên chuyên ngành Tài chính.

– 01 Giảng viên chuyên học Kinh tế học và Kinh tế quốc tế.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/08/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Học viện Chính sách và Phát triển.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển dụng giảng viên

Nguồn tin: trantunga0208@gmail.com