Học viện Chính sách và Phát triển tuyển dụng

27/02/2018

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang cần tuyển dụng 02 vị trí chuyên viên Phòng Khoa học và Hợp tác như sau:

TB Tuyển dụng-1 TB Tuyển dụng-2

Nguồn tin: apd.edu.vn