Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo bổ sung thông tin tuyển dụng nhân sự

13/06/2018

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo bổ sung một số thông tin tuyển dụng nhân sự như sau:

1. Thay đổi điều kiện về bằng cấp chuyên môn cho các vị trí giảng viên: chấp nhận các ứng viên đang học thạc sỹ (có xác nhận của cơ sở đào tạo) và kế hoạch học tập chứng minh sẽ hoàn thành khóa học trong năm 2018.

2. Thay đổi về thời gian nhận hồ sơ:  kéo dài thời gian nhận Hồ sơ đối với tất cả các vị trí tuyển dụng đến 16h30 ngày  29/6/2018;

** Chi tiết thông báo bổ sung như sau:

TB gia han tuyen dung

*** Xem thêm: Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng

Nguồn tin: www.hvpnvn.edu.vn