Hội đồng thi Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo bổ sung 1 nhu cầu thi tuyển công chức năm 2016

09/09/2016

Hội đồng thi Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo bổ sung 1 nhu cầu thi tuyển công chức như sau:

Số TT Tên cơ quan, đơn vị Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu trình độ đào tạo Giới tính Ghi chú
Chỉ tiêu Mô tả công việc Ngạch Trình độ chuyên môn NN Tin học
1 Huyện ủy Khánh Sơn
1.1 Văn phòng Huyện ủy 1 Chuyên viên tổng hợp theo dõi lĩnh vực kinh tế xã hội Chuyên viên (01.003) Cử nhân kinh tế A A Nữ Người dân tộc thiểu số

* Yêu cầu chung:

– Thí sinh đăng ký dự thi phải có hộ khẩu tại tỉnh Khánh Hòa từ 3 năm trở lên (trừ thi vào ngạch Giảng viên trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị).

– Thí sinh dự thi vào các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện phải là Đảng viên hoặc có lý lịch rõ ràng, không vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Nguồn tin: baokhanhhoa.com.vn