Hội đồng tuyển dụng viên chức phòng GDĐT huyện Phú Tân, An Giang thông báo thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và tổ chức xét tuyển bổ sung giáo viên mầm non năm học 2016- 2017

18/10/2016

Căn cứ Quyết định số 4893 /QĐ-UBND ngày 14/10 /2016 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT), Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) viên chức phòng GDĐT huyện Phú Tân thông báo việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và tổ chức xét tuyển bổ sung giáo viên mầm non các đơn vị trực thuộc phòng GDĐT huyện Phú Tân năm học 2016- 2017 như sau:4918_THONG-BAO-SO-1-page-001 4918_THONG-BAO-SO-1-page-002 4918_THONG-BAO-SO-1-page-003 4918_THONG-BAO-SO-1-page-004

*** Tài liệu đính kèm: 

– Nhu cầu tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non Phú Tân.xls
– Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển 2016.rar

Nguồn tin: sogddt.angiang.gov.vn