Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế tỉnh Bắc Giang thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2016

15/09/2016

KH-2816-UBND-page-001 KH-2816-UBND-page-002 KH-2816-UBND-page-003 KH-2816-UBND-page-004 KH-2816-UBND-page-005 KH-2816-UBND-page-006

Nguồn tin: sonoivu.bacgiang.gov.vn